Det är en skam att Sverige med sina högt ställda ambitioner på klimatområdet samtidigt har ett statligt företag som bygger ny produktion med enorma utsläpp av koldioxid

Peter Eriksson kritiserar idag sig själv i Dagens Industri. När han kritiserar Vattenfalls kolkraftverk råkar han nämligen glömma att han och Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna var de som styrde Sverige när besluten om investeringar i två av de aktuella kolkraftverken togs.

Annons