Expresen ironiserar idag på nyhetsplats över regeringens samordningsmodell. Och precis som vi konstaterat tidigare är modellen verkligen ingen kommunikativ våt dröm.  Våra företrädares paket-modell var betydligt enklare att förklara. Men resultatmässigt slår samordningsmodellen paketmodellen.  Det visar inte minst den utvärdering av modellen som nyligen gjordes.

Det har nu gått drygt ett år sedan de första regionala samordnarna började sitt arbete. Det har i första hand handlat om att hitta lösningar och samordna insatser kring åtgärder för att skapa tillväxt och för att minska effekterna av den globala finanskrisen och konjunkturnedgången i Sverige. Det har varit ett år fyllt av positiva erfarenheter. Samordnarna har bidragit till en kraftsamling som sällan skådats i landet. Denna kraftsamling stärker Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv på både kort- och lång sikt.

Vill ni veta mer om vad samordnarna har uppnått hittar ni det här.

Annons