Centerpartiet i Stockholm uppmärksammar på DN Debatt att Miljöpartiet i Stockholms läns landsting vill att alla akutsjukhus ska ägas och drivas i offentlig regi, vilket minst sagt skulle få stora konsekvenser för exempelvis S:t Görans sjukhus som ägs och drivs av Capio AB.

Nu dementerar Miljöpartiet detta med formuleringar som ”ett befängt Centerutspel som helt saknar stöd i Miljöpartiets landstingspolitiska program, budgetar och politiska förslag” och ”att återta driften av S:t Göran som idag fungerar mycket bra är en märklig slutsats som bara kan dras av ett desperat Centerparti”.

Vad står då i Miljöpartiets budget? Jo, på sid 8 kan man läsa:

Akutsjukhusen ska ägas och drivas i offentlig regi

Vad är det då dementin går ut på? Är det sin egen budget man dementerar? Eller använder sig Miljöpartiet av en egen ordbok som gör att orden har en annan betydelse än vanligt?

Förmodligen har man väl bara haft otur när man skrev och inte tänkt igenom följderna. Men vore det inte ärligare då att erkänna detta misstag?

Annons