Igår presenterade Ekot nyheten att regeringen lagt förslag om att dömda för rattfylleri ska kunna få alkolås istället för att få körkortet indraget. Detta har fått blandade reaktioner, där framförallt vänsterbloggare  menar att kostnaden gör att de med resurser har råd med alkolås och därmed kan behålla körkortet, medan andra förlorar sitt körkort då de inte har råd med kostnaden.

Sannolikt har man inte riktigt koll på hur det ser ut idag. 1999 införde den dåvarande socialdemokratiska regeringen en försöksverksamhet där rattfylleridömda skulle kunna få alkolås, istället för indraget körkort. Totalkostnaden är idag ca 60 000 kronor för att få alkolås istället för indraget körkort..

Med regeringens nya förslag blir kostnaden 24 000 kronor för ett år och 33 000 kronor för två år. Visst, det kostar fortfarande pengar, men med de nya förslaget blir kostnaderna väsentligt mycket lägre. Om man nu inte vill att alkolås ska vara en klassfråga, borde man då inte välkomna det nya förslaget?

Redovisning av kostnaderna finns här nedan

Den försöksverksamhet som den dåvarande socialdemokratiska regeringen införde är på två år, med ett stort antal läkarkontroller  (9 stycken). Dessutom fick de dömda själva betala Transportstyrelsens administrationskostnader. Tillsammans blir kostnaden ca 60 000 kr.

Med det nya förslaget är det en inledande läkarkontroll och ytterligare en kontroll efter 6 månader. Administrationskostnaderna betalas av staten eftersom bedömningen är att samhällsnyttan med alkolåsen är så pass stor vilket motiverar en subventionering. Då man hyr alkolås, blir den sammanlagda kostnaden strax under 24 000 kronor för ett år och lite drygt 33 000 kronor för två år med det nya förslaget.

Bloggare:
1,2,3,4,
Media:
1, 2,3

Annons