Avregleringen av tågtrafiken har varit katastrofal, med kaoset i vintras som fulländat exempel.

Ola Wong menar att det är avregleringens fel varför det var problem med tågtrafiken i vintras. Den järnvägstrafik som var avreglerad i vintras var den internationella trafiken och viss trafik över veckosluten. Veolia hade några få avgångar per helg i vintras mellan Stockholm och Malmö. Den stora biten gäller inrikes resor alla dagar i veckan, och den avregleringen träder i kraft först i oktober i år (http://www.sweden.gov.se/sb/d/11656).

Det var allså de tåg som gick över landets gränser och Veolias helgtåg mot Malmö som i stort sett låg bakom vinterns tågkaos, enligt Ola Wong. Inte det kallaste vädret på 20-30 år. Inte många års försyndelser med bristande underhåll. Utan en politisk reform som till största delen inte ens hade trätt i kraft. Sen önskar Ola Wong att vi ska ta efter den högsta politiska ansvariga bakom massakrerna på Himmelska Fridens Torg 1989.

Jo, han skriver faktiskt det här…

Annons