You are currently browsing the category archive for the ‘Alliansen’ category.

Thomas Bodström har publicerat ett diagram från Riksdagens utredningstjänst som visar vilka inkomstgrupper som har fått högst disponibel inkomst tack vare regeringens jobbskatteavdrag.

Hela befolkningen är i diagrammet indelad i inkomstdeciler, vilket innebär att befolkningen är indelad i tio lika stora grupper. I decilgrupp 1 återfinns de 10 % med lägst inkomst, under 93 700 kronor per år. Dessa individer är till antalet lika många som tjänar över 460 500 kr, som råkar vara de 10 % med högst inkomst.

Vad säger då diagrammet? Tja, det bekräftar i stort sett jobbskatteavdragets syfte, att premiera arbete och öka arbetsutbudet.

Den första inkomstdecilen som i kronor räknat har fått en ganska blygsam sänkning har en månadslön på 7 800 kr eller lägre, och består förmodligen i stor utsträckning studenter som jobbar deltid. De som har heltidsjobb återfinns i decilgrupp 5 eller högre och det är också de som får skattesänkningarna i störst utsträckning. Jag har svårt att se att detta skulle vara särskilt konstigt. En sjuksköterska med en genomsnittslön på 23 000 kr befinner sig i inkomstdecilgrupp 6 och har fått betydande skattesänkningar. En gymnasielärare med 25 000 kr i månadslön återfinns i inkomstdecilgrupp 7 och har också fått betydande skattesänkningar.

Frågan är vilket syfte som Bodström egentligen har med att publicera diagrammet. Tycker han att det är fel att sjuksköterskor får mer pengar i plånboken? Det är svårt att veta, men misstanken ligger nära till hands.

Dessutom bör man ju även titta på skattesänkningar som procent av inkomst. I förra budgetpropositionen fanns en sådan uträkning där det framgår att ett vårdbiträde i år betalar 23,1 % av sin inkomst i skatt. Under den socialdemokratiska regeringens sista år betalade han/hon 28,9 % i skatt, vilket är en skattesänkning på 5,8 procentenheter, eller 1 102 kr i månaden. En läkare har fått 3,6 procentenheter lägre skatt; Se diagrammen nedan. Sid 23 i Budgetpropositionen för 2009 [PDF].

Förslaget om höjda banavgifter för tågen har orsakat en hel del diskussioner och kritik, framförallt från dem som per automatik är motståndare till allt som regeringen föreslår, men även från liberala tidningar som Expressen och UNT vilket är mer förvånanande.

I dagsläget har Sverige Europas lägsta banavgifter efter Norge och det kostar lika mycket för tågoperatörerna att köra på spåren oavsett var och när man kör. Samtidigt finns det kapacitetsbrist på spåren; det är alltså fullt delar av dygnets timmar. Vad innebär då detta i praktiken? Jo, att det inte finns några ekonomiska incitament för operatörerna att köra tågen effektivt.

Det som regeringen nu gör är att vi öppnar upp spåren för konkurrens eftersom vi tror att när en marknadsaktör tvingas att konkurrera sporras man till att bli mer effektiva och att erbjuda bättre och billigare tjänster. Samtidigt prissätter vi spåren mer effektivt. Detta gör att en effektiv operatör som lyckas fylla sina tåg (antingen med gods eller människor) naturligtvis kommer att få bättre betalningsförmåga och kan betala bättre för att få utnyttja spårkapaciteten. Tåg som är tomma kommer då att tvingas åka när det finns mer ledig spårkapacitet. Detta gör att vi kan utnyttja vår spår mer effektivt och vi får fler aktörer som kommer att tvingas att erbjuda bättre och billigare tjänster. Detta gör tågresandet mer attraktivt vilket förhoppningsvis kommer att leda till att fler väljer tåget. De ökade banavgifterna kommer att gå tillbaka till Banverket och innebär ytterligare förstärkningar för drift- och underhåll vilket minskar förseningar och ökar kapaciteten ytterligare.

Tilläggas kan att inte ens SJ tror att ökade banavgifter leder till höjda biljettpriser!

Uppdatering
Se även Fredrik Thurfjells inlägg som räknar på ett exempel på vad fördubblade banavgifter kan leda till, nämligen ett höjt biljettpris mellan Stockholm och Göteborg med ungefär 2 kr!

Det kommer i stort sett dagligen besked om varsel om uppsägningar och nedläggningar av verksamheter runt om i Sverige. Idag är det bland annat min hemort Luleå som får känna av vikande konjunktur och finanskris.   

 

Och visst känns det att det gungar. Samtidigt så pågår det, lite i det tysta, bortom tv-kamerornas strålkastare ett enormt arbete lokalt och regionalt.

 

Regeringen har valt en strategi som innebär kraftsamling av de lokala och regionala resurserna före kortsiktiga och illa genomtänkta centrala paketlösningar.

 

Det offentliga Sverige har stora resurser att den omställning som nu sker, men vi har sett att behoven ofta handlar om att få olika aktörer att prata med vandra.

 

Och för att få Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, trygghetsråden och Trygghetsstiftelsen, Almi, Nutek, kommuner, regioner, företag, fackliga och ideella organisationer att plocka fram de bästa lösningarna lokalt för de som är drabbade av varsel har regeringen uppdragit åt ett antal personer att för regeringens räkning samordna insatserna lokalt och regionalt. Regionala samordningspersoner.

 

Den regionala funktionen rapporterar direkt till en omfattande nationell samordning inom regeringskansliet. Jöran Hägglund, vår statsekreterare, är nationell samordnare.

 

Samordning och lokal kraftsamling. Kanske inte den sexigaste lösningen som skapar löpsedlar – men likväl en strategi och arbetsmetod som i slutet av tunneln kan stå som vinnare.

Ibland, inte alltid, i regeringsställning känns det som att ingen är ens vän. Att alla kräver mer eller är emot. Nu blir det ändring på det. Alliansens vänner såg dagens ljus idag. Vi ska göra vårt bästa för att vara goda vänner tillbaka. Alla behöver riktiga vänner, även en regering.  

Se webb och bli med här

Idag har de fyra partiledarna i Alliansen presenterat ett förslag om sänkt skatt för pensionärer, med mellan 2 300 – 3 500 kronor om året. Reaktionen från PRO blev följande:

Vårt krav är att beskattningen av pensionärer ska jämställas med beskattningen av löntagarna. Det här är inte ens i närheten av det.

I Socialdemokraternas budgetalternativ i höstas föreslogs en skattesänkning med 2 000 kr om året, dvs. klart under den borgerliga regeringens alternativ, och då lät det så här:

Pensionärernas Riksorganisation, PRO, välkomnar att det största riksdagspartiet nu anammat synsättet att pensionärer ska betala samma skatt som löntagare.

Lojalt mot Socialdemokraterna: Javisst.
Konsekvent: Nja, inget vidare.

Det frodas för Alliansen. I alla fall om man ska tro Maud Olofsson. Efter helgen tog hon med sig en direktrapport från makt-skiftet. Rolf Olofssons skogsskifte där partiledarna i Allians för Sverige planerade trädplantor under mötet hemma hos Maud.

 

Samtliga plantor växer och frodas. Plantorna har, enligt Mauds utsago, aldrig växt så fint som nu. Trots ett stort antal renar i västerbottens skogsland så har Alliansens tallplantor skonas från attacker.

 

Både Maud och Fredriks plantor har flera nya skott. Det röda ogräset som tidigare växte runt Lars Leijonborgs planta är nu helt borta.

 

Samtidigt kommer även Björklunds starkt. Det är den planta som sist satte sina rötter i jorden, den är lite mindre än de andra men växer fint. Nu tror och hoppas vi att växtkraften i skogen kan spridas till opinionen.

Det är väl ingen hemlighet att Allianspartierna är bäst på företagande. Framförallt nu när alternativet börjar klarna. Det som skulle bli en stor omprövning av socialdemokraternas jobbpolitik ser mest ut som det alltid har gjort.

Mer bidrag, ökat regelkrångel och högre skatter. Fler ams-platser . Och vad är trovärdigheten hos ett parti som numera grundar sin ekonomiska politik på opinionsmätningar ?

Idag presenterar också Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av kommunerna. Man ska nog ta den typen av undersökningar med en nypa salt, men tendensen är tydlig. De 25 bästa kommunerna styrs av ett eller flera allianspartier.

Idag presenterar tidningen Fokus sin integrationsgranskning av kommunerna. Förra året "vann" Värnamo med Maria Leifland (c) i spetsen. I år toppar grannkommunen Vaggeryd.

Flera centerkommuner märks med fina placeringar på listan och 7 av de 10 bästa kommunerna styrs av ett eller flera borgerliga partier.

Fokus har ännu inte publicerat någonting på sin egen webb men chefredaktör Karin Pettersson har skrivit den här bloggposten.

Idag träffar Alliansens partisekreterare media i riksdagen. Ett återkommande evenemang som ger journalisterna möjlighet till fördjupning och bakgrund om Alliansens interna liv.

 

Partisekreterarna kommer att berätta om våra gemensamma planer inför Almedalen. På torsdagen blir det Alliansdag med seminarier, debatter och framträdanden av flera ministrar och partiledare. Regeringen flyttar också tillfälligt till Visby och håller regeringssammanträdet på plats.  

 

Som Departementet kunde berätta tidigare i veckan är det nu klart att alla partiledare från Allianspartierna kommer att vara på plats.  

Inom kort skickar Centerpartiet ut ett pressmeddelande om att Maud kommer till Almedalsveckan i år. Därmed kommer alla partiledare i Allians för Sverige att vara på plats. För de gotlänningar som läste den här annonsen förra veckan lär det inte komma som en total överraskning.

Idag presenterade Maud och Anders förslaget om sänkta arbetsgivaravgifter för alla under 26. Det innebär att arbetsgivaravgiften blir 15, 74% istället för 32,42%.

Men, tänker du. Ursprungsförslaget gick ju ut på att sänka arbetsgivaravgifterna i särskilda tjänstesektorer. Och det är riktigt. Men det som är bra med det här förslaget är att det inte blir sjuk konkurrens mellan företag i samma sektor. En inhyrd servitör får samma arbetsgivaravgift som en vanlig restauranganställd.

Restaurang, hotell, frisör och kroppsvård har fler under 26 än genomsnittet i tjänstesektorn. Och de här fyra branscherna utgör 70% av alla företag av de som ingick i ursprungsförslaget. Sedan är det är bra att alla under 26 som sköter liften i skidbacken får samma arbetsgivaravgift som den som serverar after-ski ölen.

Oppositionen skriker om att den 5% nedsättningen av arbetsgivaravgiften var så bra. Faktum är att den nedsättningen fick skarp kritik under sin tid eftersom hälften av pengarna var så kallad ”dödviktskostnad”. Eller pengar rakt i sjön på vanlig svenska. De 5,6 miljarder som nu läggs på att göra unga ännu mer attraktiva på arbetsmarknaden är nyttiga kronor. Varje krona.

Maud är den populäraste fikakompisen och den alliansledare som svenska folket helst vill ha med på en öde ö. I alla fall om man ska tro TV4/Novus opinion.

Jag kan tipsa om att valet som kompis på en öde ö nog är ett mycket klokt val. Mauds motto är som bekant ”lös uppgiften” och hon är inte så lite bra på att själv ta nappa tag. Praktisk, handlingskraftig och ”skogs smart”. 

Egenskaper som passar bra både på öde öar och om man ska leda ett land. 

Se hela undersökningen här.   

”Ni verkar ha så roligt” säger lätt avundsjuka vänsterföreträdare i Skellefteå till allanskvartetten. Visst har vi hört det förut?

Det var glädjen, det äkta engagemanget och dynamiken i Allians för Sverige som förde oss till valseger 2006. Samma känsla vittnar nu den lokala alliansen i Skellefteå om, vid ett besök av Maud idag. Ett ungt, piggt gäng – redo att ta över kommunen.

Heléna Lindahl, 37 är vår gruppledare i kommunen. Hon tillhör en ny generation politiker. Hon jobbar för Företagarna. Extremt duktig på att bygga nätverk och ryggradsrätt i värderingarna.

Se hennes klassiska personvalsfilm från valet här.

Med fler Helénor och fler lokala allianser i valrörelsen 2010 kommer vi att vinna. För glädje och äkthet segrar alltid över sura miner och budskap svarvade på Sveavägen.

Tack för en dag full av hopp och glädje! 

På dagens pressekreterarmöte fick vi reda på att Utrikesdepartementet med Carl Bildt och Ewa Björling i spetsen numera finns även på YouTube. Än så länge mer för de riktigt intresserade än den breda publiken. Ni hittar kanalen här. Departementets kanal hittar ni för övrigt här.

Så var årets första partiledardebatt i riksdagen över och mediernas rapportering i full gång. Får man tro Aftonbladet och retorikexperten Katti Sandberg gick det hyfsat för Maud Olofsson – fyra plus och bäst betyg av partiledarna. Noterar även att Maud kom med i TT:s sammanställning över dagens citat med ”Människor är inte ting, lika lite som moln är fyrkantiga. Alla vill inte ha gröt till frukost och morotssoppa till lunch.” Den som kan sin Gunnar Ekelöf vet att de fyrkantiga molnen även återfinns i dikten ”Till de folkhemske”. Gröten och morotssoppan är dock egenproducerade, så vitt jag vet.

I väntan på riksdagens protokoll från partiledardebatten kan ni läsa anförandet här.  

Med ett knappt dygn kvar till årets första partiledardebatt börjar nu Mauds anförande att finna sin form. Men helt färdigt lär det inte vara förrän det har framförts.

Imorgon samlas Alliansens partiledare för att enligt ny tradition gemensamt gå över till riksdagen. 9.00 börjar debatten.

Frank har tidigare skrivit om hur processen med att ta fram ett tal går till.

”Sent ska syndarna vakna”, var Maud Olofssons kommentar när hon i torsdagens Aduktusson ombads ge sin syn på Socialdemokraternas nyfunna intresse för företagandefrågor (programmet går att se på TV8:s hemsida).

Idag när Socialdemokraterna säger sig vilja förbättra trygghetssystemen för företagare, och socialdemokratiska bloggare så innerligt vill tro att något hänt, kan det vara värt att påminna om att det var de borgerliga partierna som tillsammans med miljöpartiet tvingade fram den utredning som Socialdemokraterna nu talar sig varm för. En utredning som Alliansen fann hade sådan brister i upplägg att man ändå var tvungen att göra om och göra rätt när man kom till makten.  

Efter bara ett år i regeringsställning har Alliansen genomfört eller påbörjat 55 olika åtgärder för att förbättra företagandet. Och med tanke på att Maud Olofsson hos Adaktusson förklarade att såväl utredare och direktiv kommer att vara på plats inom en ”nära framtid” är det inte någon större risk att Alliansen blir omsprungen i företagarfrågorna. Socialdemokraterna är fortfarande allt för yrvakna. Tyvärr, får man väl tillägga. För hade partiet något tidigare kommit att fundera på sambandet mellan företagare och välfärd hade de kanske kunna få en del gjort på området eftersom de trots allt hade makten i 12 år.  

I fredags guidade Åres näringslivschef oss på en tillväxtpromenad genom Åre. Den startade på Holiday Club och fortsatte upp till torget. Där på torget hade min pappas kusin ICA affären för 25 år sedan. Inte mycket är sig likt. Några landmärken som Bergbanan, Hemslöjden och Åregården finns kvar. Torget andas både anor och framtidstro på samma gång.

Den nya tågstationen innehåller t ex en kombinerad turistbyrå och bibliotek. Och i denna lokal finns förståss en jobbautomat från Arbetsförmedlingen. Någon i sällskapet kommenterar också att det är tur att regeringen har dragit ner på möjligheten att försörja sig på a-kassa, när man egentligen inte behöver. Det gör att turistföretagen i Åre även sommartid kan få tag på personal!

För numera är Åre också en sommarturistort. Med tydliga visioner, bra samarbete mellan politik och näringsliv och väldigt mycket handlingskraft har man lyckats öka inflyttningen och skatteintäkterna. Och trots att VM redan har varit så byggs det ännu mer i Åre. Mer självsäkert utvecklingsarbete får man leta efter.

Den första juni i år tog vi första steget i reformen om hushållsnära tjänster. Ett litet steg mot lättare vardag, fler jobb och fler företag. Reformen har fått kritik. En skopa totalt osaklig vänsterpropaganda – men också en del tänkvärda synpunkter och förbättringsförslag.  

Mauds ambition var att redan från start införa en enklare lösning – där avdraget var gjort innan du köper tjänsten. Det visade sig vara svårare än vi trott. 

Nu är vi på väg ditåt. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning som ska lämna förslag om ett enklare och effektivare system. Erfarenheterna från andra länder ska tas tillvara. Belgien är ett (av många) bra exempel där man infört checksystem.

Redan från årsskiftet blir det möjlighet att få avdrag för hushållstjänster som löneförmån och i juni lämnar den skärskilda utredaren sina förslag. Små men viktiga steg mot ett renare och mer företagsamt land.

Om du vill höra Mauds egna ord om framtiden för hushållstjänsterna lyssna på P1 i morgon bitti. Här finns direktiven till utredningen.   

RSS Senaste nytt från regeringen

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.