You are currently browsing the category archive for the ‘Kvinnors företagande’ category.

Av alla som startar företag är allt fler kvinnor. Men totalt sett ligger kvinnors företagande i Sverige på en bottennivå i jämförelse med andra EU-länder. Företagarorganisationerna är otåliga. ”Hittills kan vi inte se något avtryck av regeringens politik”, säger Johan Kreichberg i dagens DN.

Han och alla andra borde veta att den arbetsmarknad där hälften av kvinnorna i Sverige är anställda, under en lång tid har varit stängd för företagande. Nu öppnar vi den offentliga sektorn – och vips ökar företagandet i hälso- och sjukvården.

Regeringens satsning på kvinnors företagande med 100 miljoner kronor årligen 2007-2009 kan vi av naturliga skäl ännu inte se resultatet av. Projekten och programmen har precis kommit igång. Men intresset från företagande kvinnor går det inte att ta fel på. Regeringens rekrytering av 500 ambassadörer för kvinnors företagande, som ska inspirera och entusiasmera andra kvinnor, har fått ett enormt gensvar. Alla vill vara med och konstruktivt dra sitt strå till stacken.

Snart kommer Maud Olofsson att presentera sina ambassadörer. Den 26 mars faller täckelset.

Svenskt Näringsliv skriver idag på DN:s debattsida om ett ämne som ständigt är aktuellt här på departementet – kvinnors företagande. Mycket finns att säga om artikeln, men mer intressant är kanske att studera den opinionsundersökning som ligger till grund för densamma. Då upptäcker man exempelvis en uppgift som SN i sin artikel inte valt att trycka så hårt på, nämligen att en av tre kvinnor tror att regeringens politik gjort det lättare att starta eget.

”En välfärd som respekterar gamla människors önskningar är en god välfärd”, sa Maud i partiledardebatten igår. Nu verkar det som om socialdemokraterna håller med om det. I alla fall i Östra Göinge kommun. Där har socialnämnden beslutat att handläggarna framöver ska överväga att köpa in hushållsnära tjänster, istället för att hänvisa till hemtjänsten. Bland annat med motiveringen att kvalitén skulle kunna bli högre och fler alternativ finnas tillhands. Läs Norra Skånes artikel med vad man tycker i Östra Göinge här och partiledningens tillrättavisning här.

maud-och-k-gjpeg.JPG 

I kvällens Rakt på med K-G Bergström berättade Maud Olofsson att 70 procent av de kvinnor som tillfrågas att sitta i bolagsstyrelser tackar nej. Andelen män är betydligt lägre.

Det beror antagligen på en rad olika faktorer varför en bred majoritet av kvinnorna avstår, men en av de vanligaste orsakerna som de tillfrågade uppger är att de inte har tid på grund av huvudansvaret för familj och barn.

Idag är könsfördelningen i de statliga bolagsstyrelserna 44 procent kvinnor och 56 procent män – vårt mål är en jämn fördelning. Men vägen dit kan kännas lång.

Regeringen tar nu däremot ett litet steg som kommer att förbättra situationen på längre sikt. 500 ambassadörer ska utses. De ska vara kvinnor, antingen som företagare eller med ledande befattningar inom näringslivet. Uppdraget är att vara förebilder och uppmuntra andra kvinnor att starta företag och ta makt i näringslivet.

Det är Storbritannien och Sverige som var för sig gör detta. Forskning visar att just sambandet mellan goda förebilder och framgång för kvinnor i näringslivet är tätt sammankopplat.

Se programmet här
Läs mer om ambassadörsatsningen på www.regeringen.se/foretagande

RSS Senaste nytt från regeringen

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.