You are currently browsing the category archive for the ‘Uncategorized’ category.

Mona Sahlins (S) väska har blivit löpsedelstoff hos Aftonbladet. Den rosaröda väskan från Louis Vuitton beräknas kosta ca 6 000 kr. Aftonbladet konstaterar att det är ungefär hälften av vad ett vårdbiträde har att röra sig med varje månad. Jag har inga som helst synpunkter på vilket väskmärke Mona Sahlin väljer. Min poäng är istället det Aftonbladet missar; att nu, tack vare Alliansens politik, har även ett vårdbiträde råd med Mona Sahlins väska.

Tack vare jobbskatteavdraget och skattesänkningar har vårdbiträdet nu ca 18 000 kr mer per år att leva på jämfört med 2006. Pengar som kan användas till märkesväskor, restaurangbesök, resor, bättre boende eller att sparas för investeringar exempelvis i ett eget företag. Pengar som vårdbiträdet själv kan bestämma om. Om däremot Mona Sahlin hade fått bestämma, hade inget av detta varit möjligt. Socialdemokraterna har nämligen varje gång röstat emot jobbskatteavdraget.

Om du snabbt vill räkna ut vad jobbskatteavdraget och skattesänkningar betyder för din ekonomi kolla in http://www.jobbskatteavdrag.se/

Sanna Rayman har en intressant krönika i dagens SvD där hon tar upp det allra mest förbjudna, nämligen att påstå att det finns ett genusperspektiv i påhoppen på toppolitiker. I det här fallet på Maud Olofsson.

Men som för att legitimera ämnesvalet väljer Sanna Rayman att kritisera det s k ambassadörsprojektet och kallar det ”fluff”. Ambassadörerna för kvinnors företagande är ett nätverk som består av drygt 800 kvinnor runt om i landet, som med stort engagemang har åtagit sig att utan ersättning, göra besök i skolor, organisationer och andra nätverk. Allt i syfte att inspirera andra att våga ta steget till eget företagande.

Färsk statistik från Tillväxtverket visar att ambassadörerna har träffat 46 000 personer mellan mars 2008 till december 2009. Ca 3 000 ambassadörsbesök har gjorts och 127 ambassadörer vet att någon har startat företag efter att ha träffat dem i rollen som ambassadör. Ett fantastiskt resultat!

Ambassadörskapet i sig innebär att dessa företagare har tillgång till ett exklusivt nätverk där 56 procent har skapat kontakter som de själva uppger är nyttiga för företaget. Här knyts kontakter och bildas samarbetspartners. Ja, om allt detta kan du läsa i Nyårskrönikan på ambassadorer.se.

Att sitta i Globaliseringsråd och producera rapporter är inte fluff men att ge av sin egen tid för att få andra att också vilja vara med och skapa de nya jobben, är fluff.

Snittbetygen för alliansregeringens ministrar överstiger vida de betyg som någonsin en sosseregering fått. Det visar en mätning som Sifo, på uppdrag av Aftonbladet, låtit genomföra. Aftonbladet väljer dock att ligga lågt med kommentarerna. Men sanningen är att folket betygsätter förtroendet för denna regering högre än någon tidigare sosseregering sedan mätningarna startade 1996. Mitt under krisen får alliansregeringen ett snittbetyg om 2,89. Den högsta notering en sosseregering någonsin fått är 2,84. Se Dick Erixons sammanställningar av mätningar här, här och här. Läs även artikeln i SvD under rubriken ”Jämfört med Björn Rosengren är Maud Olofsson kunglig

 Samtidigt publicerar idag Dagens Industri en undersökning där Sverige bedöms ta täten i Västeuropas tillväxtliga. I artikeln som går under rubriken ”Svensk tillväxt är bäst i väst” beskrivs bl a regeringens politik som en stor framgångsfaktor. 

Inför det nu pågående klimattoppmötet i Köpenhamn har socialdemokraternas upprördhet över att miljöpartiets språkrör Wetterstrand inte fått plats i den svenska delegationen varit tydlig. Vad som inte riktigt framkommit är att oppositionen haft samma möjligheter som alliansen att rotera vilket parti som ska få platsen. Men riktigt så långt sträcker sig tydligen inte de rödas samarbete.

Nu rapporteras nerifrån Köpenhamn att Anders Ygeman, den socialdemokratiske mannen som tagit Wetterstrands plats, först idag anlänt till mötet. Samma dag som förhandlingarna börjar ske slutet. 10 dagar efter att förhandlingarna påbörjats. Vad säger Wetterstrand om det?

Centerpartiet i Stockholm uppmärksammar på DN Debatt att Miljöpartiet i Stockholms läns landsting vill att alla akutsjukhus ska ägas och drivas i offentlig regi, vilket minst sagt skulle få stora konsekvenser för exempelvis S:t Görans sjukhus som ägs och drivs av Capio AB.

Nu dementerar Miljöpartiet detta med formuleringar som ”ett befängt Centerutspel som helt saknar stöd i Miljöpartiets landstingspolitiska program, budgetar och politiska förslag” och ”att återta driften av S:t Göran som idag fungerar mycket bra är en märklig slutsats som bara kan dras av ett desperat Centerparti”.

Vad står då i Miljöpartiets budget? Jo, på sid 8 kan man läsa:

Akutsjukhusen ska ägas och drivas i offentlig regi

Vad är det då dementin går ut på? Är det sin egen budget man dementerar? Eller använder sig Miljöpartiet av en egen ordbok som gör att orden har en annan betydelse än vanligt?

Förmodligen har man väl bara haft otur när man skrev och inte tänkt igenom följderna. Men vore det inte ärligare då att erkänna detta misstag?

Expresen ironiserar idag på nyhetsplats över regeringens samordningsmodell. Och precis som vi konstaterat tidigare är modellen verkligen ingen kommunikativ våt dröm.  Våra företrädares paket-modell var betydligt enklare att förklara. Men resultatmässigt slår samordningsmodellen paketmodellen.  Det visar inte minst den utvärdering av modellen som nyligen gjordes.

Det har nu gått drygt ett år sedan de första regionala samordnarna började sitt arbete. Det har i första hand handlat om att hitta lösningar och samordna insatser kring åtgärder för att skapa tillväxt och för att minska effekterna av den globala finanskrisen och konjunkturnedgången i Sverige. Det har varit ett år fyllt av positiva erfarenheter. Samordnarna har bidragit till en kraftsamling som sällan skådats i landet. Denna kraftsamling stärker Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv på både kort- och lång sikt.

Vill ni veta mer om vad samordnarna har uppnått hittar ni det här.

Idag hävdar Mona Sahlin återigen till TT att hon aldrig förespråkat något statligt ägande av Saab. Låt oss därför påminna Sahlin om vad hon själv sa i Ekots lördagsintervju den 28 november förra året.

Tror vi då att Saab och Volvo är såpass moderna, och kan överleva, och tillverka bra, miljömässigt schyssta bilar, då handlar det om att se om staten bör vara med och gå in som ägare tillfälligt, i väntan på att den här krisen vänder.

Sahlin säger även att

Svensk fordonsindustri, med en tydlig framtidsinriktning, är värd att få ett bättre öde, än att slås ut därför att stater inte vågar gå in och agera 

Ni hittar ekots inslag från lördagsintervjun här och Svenska Dagbladets artikel med samma innehåll här.

Apropå HBO-dokumentären By the people, om USA:s 44:e president väg till Vita huset, visar det sig nu att SVT sänder den redan nu på söndag. Klockan 22.00. Det tackar vi för. Enda invändningen är att den går samtidigt som HBO-serien om president nummer två, John Adams, i ettan.

Det är en skam att Sverige med sina högt ställda ambitioner på klimatområdet samtidigt har ett statligt företag som bygger ny produktion med enorma utsläpp av koldioxid

Peter Eriksson kritiserar idag sig själv i Dagens Industri. När han kritiserar Vattenfalls kolkraftverk råkar han nämligen glömma att han och Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna var de som styrde Sverige när besluten om investeringar i två av de aktuella kolkraftverken togs.

Det är en oppositionspolitikers rätt att opponera. Men ibland blir det lite väl tvära kast för att vara trovärdigt. Som idag, med anledning av beslutet om gasledningen.

Som chef för miljödepartementet uppträdde Mona Sahlin i EU-nämnden i juni 2005 och menade om det transeuropeiska energinätet, där bland annat gasledningen i Östersjön ingår, att:

vi är förstås mycket positiva; det är mycket viktigt att de nya medlemsländerna integreras. Vi tycker därför att vi kan stödja förslaget fullt ut

Så positivt har mig veterligen ingen minister i alliansregeringen varit i närheten att uttrycka sig om gasledningen i Östersjön. 

Så här säger oppositionsledaren Mona Sahlin om dagens beslut om gasledningen:

Jag beklagar djupt det beslutet.

Vem ska man tro på?

Vice statsminister och näringsminister Maud Olofsson (C) besöker denna vecka USA:s president Barack Obama samt USA:s energiminister Steven Chu i samband med ett toppmöte mellan EU och USA. Ett viktigt fokus för toppmötet är givetvis klimatfrågan.

Med bara en dryg månad kvar till klimatmötet i Köpenhamn behöver trycket öka, inte minst på den amerikanska kongressen, för en global överenskommelse som kan hejda klimatförändringarna. Om du också vill vara med och öka trycket på världens ledare för en klimatöverenskommelse i Köpenhamn, gå in på hemsidan www.2grader.se

En framgång från toppmötet mellan EU och USA är tillsättningen av ett nytt energiråd. Rådet ska fokusera på att utveckla samarbetet kring energipolitiken inom områden som energisäkerhet och stärkt forskningssamarbete. Detta  medför ett förstärkt samarbete som är viktigt för att lösa klimatkrisen och stimulerar eko-effektiva energilösningar hälsar näringsminister Maud Olofsson (C) via ett nyhetsbrev direkt från Washington.

Vid toppmötet mellan EU och USA deltar även statsminister Fredrik Reinfeldt (M), Utrikesminister Carl Bildt (M) samt EU-kommissionens ordförande José Manuel Barosso. Läs gärna mer om toppmötet på svenska ordförandeskapswebben.

Fler som bloggar om toppmötet mellan EU och USA: Carl Bildt – alla dessa dagar

by the peopleIgår hade HBO premiär på ”By the people”, inifrån-dokumentären om Obamas valkampanj. Av klippen på HBO:s hemsida att döma är det något att se fram emot.

DN/Allt om motor skriver idag om hur nya E4-sträckan mellan Uppsala och Mehedeby räddar liv. På en sträcka som  mellan 1994 och 2006 skördade 30 dödsoffer, har sedan den nya vägsträckningen togs i drift inte en enda dödsolycka skett.

Detta är värt att komma ihåg inför nästa val, med framförallt Miljöpartiet som vill dra ner väganslagen med mångmiljardbelopp. Då blir det mindre pengar till säkra vägar, och fler människor kommer att dö.

Generella skattesänkningar är ett slöseri med gemensamma medel

Thomas Östros ger i DN (1/11) sin syn på vem han anser att pengarna egentligen tillhör: staten.

Seminariet om öppna nät som hölls igår kan ses i efterhand här och nedanstående presentationer  kan laddas ner i PDF-format:

Vad diskuteras, vad är problemen? Patrik Fältström, Cisco
Hur ser PTS uppdrag och arbete ut? Mattias Viklund, PTS
Vad säger konkurrensrätten? Staffan Martinsson, Konkurrensverket

Övriga skrifter:
Johnny Munkhammar – Let the Internet Flourish
TeliaSonera’s position on Openness
TeliaSoneras inbjudan till seminarium om öppna nät

Tack än en gång till alla som deltog!

Den 10 juli 2008 skrev Socialdemokraterna och Miljöpartiet en debattartikel i Dagens Nyheter där man lovade att inte samarbeta med sverigedemokraterna om de kommer in i riksdagen 2010. Svaret från Alliansens fyra partier var tydligt: det kommer inte vi heller.

Med så klara besked från båda blocken borde frågan vara ur världen. Om det ändå funnits någon som känt sig tveksam borde bara en lätt titt i någon av veckans tidningar gjort att frågetecknen rätats ut. Men icke.

Idag publicerar ”Mona, Maria, Lars och Peter” ett inlägg på www.rodgron.se där man skriver att  ”(d)et står nu helt klart att de (Alliansen) är beredda att göra sig beroende av Sverigedemokraterna”. ´

Man häpnar.

Sommaren 2008 förklarade Ohly att han också fått frågan om att medverka i Socialdemokraternas och Miljöpartiets debattartikel.  ”Men av två anledningar ville jag inte det. Dels vill jag inte att sverigedemokraterna hamnar i centrum i en politisk debatt. Dels finns det bättre sätt att angripa borgerligheten på.”

Det Ohly sa var rätt då, och det är rätt nu. De enda som vinner på vad de röda partierna nu gör – det är Sverigedemokraterna.

På SBs (Stadsrådsberedningen) hemsida hittar man idag följande bild. Karin är i ett nobelt sällskap!

obama-carlesten

Centerpartiets riksdagskansli har nu startat en blogg – Riksdagskansliet. Om ”vardagen i politikens centrum”.

Det finns åsikter om regeringens sätt att presentera budgeten, dvs att vi gör det i delar vid olika tillfällen och inte levererar allt på samma dag. Talmannen må ha invändningen att riksdagen ska ha första tjing, men ur demokratisk synpunkt kan det aldrig vara fel att medborgarna får klart för sig vad regeringen vill använda våra gemensamma skattemedel till.

Men det tycker många socilademokrater. I gårdagens Publicerat i P1 kallade Håkan Olander, tidigare chefredaktör för Byggnadsarbetaren och pressekreterare åt Socialdemokraternas partisekreterare, den gångna månaden för ”svart september”. Han syftade på de många nyheter som publicerats kring statsbudgeten och beskyllde hela journalistkåren för att vara bingoutropare.

”Svart September”, så hette en palestinsk terrorgrupp på 70-talet. Vad menar Olander egentligen? Att Alliansregeringen bedriver terror genom öppenhet och transparens? Eller försöker han skrämma media till tystnad?

Vad är alternativet? Hemlighetsmakeri, spekulationer, välplacerade läckor.

Vem vill tillbaka till den socialdemokratiska eran då dimmorna låg täta i september?

Piratpartiets EU-parlamentariker Christian Engström har blivit utsedd som en av den gröna gruppens två representanter i förlikningskommittén som ska hantera Telekompaketet i den kommande förlikningsprocessen. Det är kul, och jag ser fram emot det gemensamma arbetet och ansvaret för att hitta en lösning och kompromiss som såväl medlemsstaterna som EU-parlamentet tycker är bra!

RSS Senaste nytt från regeringen

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.