Mona Sahlins (S) väska har blivit löpsedelstoff hos Aftonbladet. Den rosaröda väskan från Louis Vuitton beräknas kosta ca 6 000 kr. Aftonbladet konstaterar att det är ungefär hälften av vad ett vårdbiträde har att röra sig med varje månad. Jag har inga som helst synpunkter på vilket väskmärke Mona Sahlin väljer. Min poäng är istället det Aftonbladet missar; att nu, tack vare Alliansens politik, har även ett vårdbiträde råd med Mona Sahlins väska.

Tack vare jobbskatteavdraget och skattesänkningar har vårdbiträdet nu ca 18 000 kr mer per år att leva på jämfört med 2006. Pengar som kan användas till märkesväskor, restaurangbesök, resor, bättre boende eller att sparas för investeringar exempelvis i ett eget företag. Pengar som vårdbiträdet själv kan bestämma om. Om däremot Mona Sahlin hade fått bestämma, hade inget av detta varit möjligt. Socialdemokraterna har nämligen varje gång röstat emot jobbskatteavdraget.

Om du snabbt vill räkna ut vad jobbskatteavdraget och skattesänkningar betyder för din ekonomi kolla in http://www.jobbskatteavdrag.se/

Annons

Sanna Rayman har en intressant krönika i dagens SvD där hon tar upp det allra mest förbjudna, nämligen att påstå att det finns ett genusperspektiv i påhoppen på toppolitiker. I det här fallet på Maud Olofsson.

Men som för att legitimera ämnesvalet väljer Sanna Rayman att kritisera det s k ambassadörsprojektet och kallar det ”fluff”. Ambassadörerna för kvinnors företagande är ett nätverk som består av drygt 800 kvinnor runt om i landet, som med stort engagemang har åtagit sig att utan ersättning, göra besök i skolor, organisationer och andra nätverk. Allt i syfte att inspirera andra att våga ta steget till eget företagande.

Färsk statistik från Tillväxtverket visar att ambassadörerna har träffat 46 000 personer mellan mars 2008 till december 2009. Ca 3 000 ambassadörsbesök har gjorts och 127 ambassadörer vet att någon har startat företag efter att ha träffat dem i rollen som ambassadör. Ett fantastiskt resultat!

Ambassadörskapet i sig innebär att dessa företagare har tillgång till ett exklusivt nätverk där 56 procent har skapat kontakter som de själva uppger är nyttiga för företaget. Här knyts kontakter och bildas samarbetspartners. Ja, om allt detta kan du läsa i Nyårskrönikan på ambassadorer.se.

Att sitta i Globaliseringsråd och producera rapporter är inte fluff men att ge av sin egen tid för att få andra att också vilja vara med och skapa de nya jobben, är fluff.

Snittbetygen för alliansregeringens ministrar överstiger vida de betyg som någonsin en sosseregering fått. Det visar en mätning som Sifo, på uppdrag av Aftonbladet, låtit genomföra. Aftonbladet väljer dock att ligga lågt med kommentarerna. Men sanningen är att folket betygsätter förtroendet för denna regering högre än någon tidigare sosseregering sedan mätningarna startade 1996. Mitt under krisen får alliansregeringen ett snittbetyg om 2,89. Den högsta notering en sosseregering någonsin fått är 2,84. Se Dick Erixons sammanställningar av mätningar här, här och här. Läs även artikeln i SvD under rubriken ”Jämfört med Björn Rosengren är Maud Olofsson kunglig

 Samtidigt publicerar idag Dagens Industri en undersökning där Sverige bedöms ta täten i Västeuropas tillväxtliga. I artikeln som går under rubriken ”Svensk tillväxt är bäst i väst” beskrivs bl a regeringens politik som en stor framgångsfaktor. 

Tillväxtverket har fått i uppdrag att ta fram kvinnliga företagsambassadörer som ska ”inspirera ungdomar och andra som är nyfikna på entreprenörskap och uppmuntra dem att förverkliga sina idéer”. I sin marknadsföring har Tillväxtverket frågat Näringsminister Maud Olofsson om de får använda hennes namn i sin informationskampanj. Detta har godkänts och i en radiojingel kan således Olofssons namn höras. Man kan ju fundera på vilken kritik som kunde ha uppkommit om inte ens Näringsministern själv hade velat engagera sig för att värva Näringslivsambassadörer?

Att Tillväxtverket är myndighet med egen budget verkar inte alla Socialdemokrater begripa och riksdagsledamoten Peter Hultkvist tycker till och med att  Tillväxtverkets informationskampanj bör behandlas av riksdagens konsitutionsutskott. Frågan är om inte detta är det enda som är i närheten av att vara skandal här.

Mona Sahlin (s) ska tydligen toppa Socialdemokraternas riksdagslista i Stockholms stad i valet 2010, vilket ses som någon form av räddning enligt vissa bloggare.

Frågan är hur Stockholms väljare kommer att ta emot budskapet att

De rika storstäderna ska bidra mer med pengar till de regioner där det inte finns lika mycket intäkter. Stödet ska inte fördelas lika utan där behovet är störst, ska man få mest.

Det kommunala utjämningsystemet ska alltså förändras så att kommunerna framförallt i Stockholmsregionen ska omfördela ännu mer av sina skatteintäkter till andra delar av landet. Dessutom vill Sahlin uppmuntra kommuner till att slösa. Ju mer behov man har, desto mer i intäkter från skatteutjämningssystemet ska man få.

Det ska bli kul att se hur väljarna i Stockholm reagerar inför detta budskap. Det är en väldigt djärv strategi, om inget annat.

Inför det nu pågående klimattoppmötet i Köpenhamn har socialdemokraternas upprördhet över att miljöpartiets språkrör Wetterstrand inte fått plats i den svenska delegationen varit tydlig. Vad som inte riktigt framkommit är att oppositionen haft samma möjligheter som alliansen att rotera vilket parti som ska få platsen. Men riktigt så långt sträcker sig tydligen inte de rödas samarbete.

Nu rapporteras nerifrån Köpenhamn att Anders Ygeman, den socialdemokratiske mannen som tagit Wetterstrands plats, först idag anlänt till mötet. Samma dag som förhandlingarna börjar ske slutet. 10 dagar efter att förhandlingarna påbörjats. Vad säger Wetterstrand om det?

Centerpartiet i Stockholm uppmärksammar på DN Debatt att Miljöpartiet i Stockholms läns landsting vill att alla akutsjukhus ska ägas och drivas i offentlig regi, vilket minst sagt skulle få stora konsekvenser för exempelvis S:t Görans sjukhus som ägs och drivs av Capio AB.

Nu dementerar Miljöpartiet detta med formuleringar som ”ett befängt Centerutspel som helt saknar stöd i Miljöpartiets landstingspolitiska program, budgetar och politiska förslag” och ”att återta driften av S:t Göran som idag fungerar mycket bra är en märklig slutsats som bara kan dras av ett desperat Centerparti”.

Vad står då i Miljöpartiets budget? Jo, på sid 8 kan man läsa:

Akutsjukhusen ska ägas och drivas i offentlig regi

Vad är det då dementin går ut på? Är det sin egen budget man dementerar? Eller använder sig Miljöpartiet av en egen ordbok som gör att orden har en annan betydelse än vanligt?

Förmodligen har man väl bara haft otur när man skrev och inte tänkt igenom följderna. Men vore det inte ärligare då att erkänna detta misstag?

Expresen ironiserar idag på nyhetsplats över regeringens samordningsmodell. Och precis som vi konstaterat tidigare är modellen verkligen ingen kommunikativ våt dröm.  Våra företrädares paket-modell var betydligt enklare att förklara. Men resultatmässigt slår samordningsmodellen paketmodellen.  Det visar inte minst den utvärdering av modellen som nyligen gjordes.

Det har nu gått drygt ett år sedan de första regionala samordnarna började sitt arbete. Det har i första hand handlat om att hitta lösningar och samordna insatser kring åtgärder för att skapa tillväxt och för att minska effekterna av den globala finanskrisen och konjunkturnedgången i Sverige. Det har varit ett år fyllt av positiva erfarenheter. Samordnarna har bidragit till en kraftsamling som sällan skådats i landet. Denna kraftsamling stärker Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv på både kort- och lång sikt.

Vill ni veta mer om vad samordnarna har uppnått hittar ni det här.

Idag hävdar Mona Sahlin återigen till TT att hon aldrig förespråkat något statligt ägande av Saab. Låt oss därför påminna Sahlin om vad hon själv sa i Ekots lördagsintervju den 28 november förra året.

Tror vi då att Saab och Volvo är såpass moderna, och kan överleva, och tillverka bra, miljömässigt schyssta bilar, då handlar det om att se om staten bör vara med och gå in som ägare tillfälligt, i väntan på att den här krisen vänder.

Sahlin säger även att

Svensk fordonsindustri, med en tydlig framtidsinriktning, är värd att få ett bättre öde, än att slås ut därför att stater inte vågar gå in och agera 

Ni hittar ekots inslag från lördagsintervjun här och Svenska Dagbladets artikel med samma innehåll här.

Apropå HBO-dokumentären By the people, om USA:s 44:e president väg till Vita huset, visar det sig nu att SVT sänder den redan nu på söndag. Klockan 22.00. Det tackar vi för. Enda invändningen är att den går samtidigt som HBO-serien om president nummer två, John Adams, i ettan.

Det är en skam att Sverige med sina högt ställda ambitioner på klimatområdet samtidigt har ett statligt företag som bygger ny produktion med enorma utsläpp av koldioxid

Peter Eriksson kritiserar idag sig själv i Dagens Industri. När han kritiserar Vattenfalls kolkraftverk råkar han nämligen glömma att han och Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna var de som styrde Sverige när besluten om investeringar i två av de aktuella kolkraftverken togs.

Det är en oppositionspolitikers rätt att opponera. Men ibland blir det lite väl tvära kast för att vara trovärdigt. Som idag, med anledning av beslutet om gasledningen.

Som chef för miljödepartementet uppträdde Mona Sahlin i EU-nämnden i juni 2005 och menade om det transeuropeiska energinätet, där bland annat gasledningen i Östersjön ingår, att:

vi är förstås mycket positiva; det är mycket viktigt att de nya medlemsländerna integreras. Vi tycker därför att vi kan stödja förslaget fullt ut

Så positivt har mig veterligen ingen minister i alliansregeringen varit i närheten att uttrycka sig om gasledningen i Östersjön. 

Så här säger oppositionsledaren Mona Sahlin om dagens beslut om gasledningen:

Jag beklagar djupt det beslutet.

Vem ska man tro på?

Vice statsminister och näringsminister Maud Olofsson (C) besöker denna vecka USA:s president Barack Obama samt USA:s energiminister Steven Chu i samband med ett toppmöte mellan EU och USA. Ett viktigt fokus för toppmötet är givetvis klimatfrågan.

Med bara en dryg månad kvar till klimatmötet i Köpenhamn behöver trycket öka, inte minst på den amerikanska kongressen, för en global överenskommelse som kan hejda klimatförändringarna. Om du också vill vara med och öka trycket på världens ledare för en klimatöverenskommelse i Köpenhamn, gå in på hemsidan www.2grader.se

En framgång från toppmötet mellan EU och USA är tillsättningen av ett nytt energiråd. Rådet ska fokusera på att utveckla samarbetet kring energipolitiken inom områden som energisäkerhet och stärkt forskningssamarbete. Detta  medför ett förstärkt samarbete som är viktigt för att lösa klimatkrisen och stimulerar eko-effektiva energilösningar hälsar näringsminister Maud Olofsson (C) via ett nyhetsbrev direkt från Washington.

Vid toppmötet mellan EU och USA deltar även statsminister Fredrik Reinfeldt (M), Utrikesminister Carl Bildt (M) samt EU-kommissionens ordförande José Manuel Barosso. Läs gärna mer om toppmötet på svenska ordförandeskapswebben.

Fler som bloggar om toppmötet mellan EU och USA: Carl Bildt – alla dessa dagar

by the peopleIgår hade HBO premiär på ”By the people”, inifrån-dokumentären om Obamas valkampanj. Av klippen på HBO:s hemsida att döma är det något att se fram emot.

DN/Allt om motor skriver idag om hur nya E4-sträckan mellan Uppsala och Mehedeby räddar liv. På en sträcka som  mellan 1994 och 2006 skördade 30 dödsoffer, har sedan den nya vägsträckningen togs i drift inte en enda dödsolycka skett.

Detta är värt att komma ihåg inför nästa val, med framförallt Miljöpartiet som vill dra ner väganslagen med mångmiljardbelopp. Då blir det mindre pengar till säkra vägar, och fler människor kommer att dö.

Generella skattesänkningar är ett slöseri med gemensamma medel

Thomas Östros ger i DN (1/11) sin syn på vem han anser att pengarna egentligen tillhör: staten.

Seminariet om öppna nät som hölls igår kan ses i efterhand här och nedanstående presentationer  kan laddas ner i PDF-format:

Vad diskuteras, vad är problemen? Patrik Fältström, Cisco
Hur ser PTS uppdrag och arbete ut? Mattias Viklund, PTS
Vad säger konkurrensrätten? Staffan Martinsson, Konkurrensverket

Övriga skrifter:
Johnny Munkhammar – Let the Internet Flourish
TeliaSonera’s position on Openness
TeliaSoneras inbjudan till seminarium om öppna nät

Tack än en gång till alla som deltog!

Den 10 juli 2008 skrev Socialdemokraterna och Miljöpartiet en debattartikel i Dagens Nyheter där man lovade att inte samarbeta med sverigedemokraterna om de kommer in i riksdagen 2010. Svaret från Alliansens fyra partier var tydligt: det kommer inte vi heller.

Med så klara besked från båda blocken borde frågan vara ur världen. Om det ändå funnits någon som känt sig tveksam borde bara en lätt titt i någon av veckans tidningar gjort att frågetecknen rätats ut. Men icke.

Idag publicerar ”Mona, Maria, Lars och Peter” ett inlägg på www.rodgron.se där man skriver att  ”(d)et står nu helt klart att de (Alliansen) är beredda att göra sig beroende av Sverigedemokraterna”. ´

Man häpnar.

Sommaren 2008 förklarade Ohly att han också fått frågan om att medverka i Socialdemokraternas och Miljöpartiets debattartikel.  ”Men av två anledningar ville jag inte det. Dels vill jag inte att sverigedemokraterna hamnar i centrum i en politisk debatt. Dels finns det bättre sätt att angripa borgerligheten på.”

Det Ohly sa var rätt då, och det är rätt nu. De enda som vinner på vad de röda partierna nu gör – det är Sverigedemokraterna.

På SBs (Stadsrådsberedningen) hemsida hittar man idag följande bild. Karin är i ett nobelt sällskap!

obama-carlesten

Frågan om nätneutralitet har väckts i lite olika sammanhang. Den svenska regeringen gav i juni i år PTS i uppdrag att titta på öppenhetsbegreppet [ PDF]. För att komplettera detta arbete har andra grupper gett sig i kast med likartade arbeten, framförallt werebuild.eu och Juliagruppen. Dessutom kan jag nämna ourvisbyagenda.eu som har engagerat sig i Visby-rapporten. Det är kul att se att IT-politiken väcker ett sådant stort intresse.

PTS ska rapportera till regeringen senast den 30 november och Näringsdepartementet inbjuder nu till ett seminarium om öppna nät eftermiddagen den 28 oktober. Plats och exakt tidpunkt är ännu inte bestämt.

Vi ser framför oss en bred diskussion kring nätneutralitet och öppenhet, där vi kan få argument för såväl mot belysta. PTS kommer också att kort redogöra för sitt arbete, men även lyssna på de argument som framförs och därmed finns möjlighet att kunna ge input till rapporten. PTS uppdrag är dock fastställt av regeringen och PTS kan inte gå utöver detta, oavsett hur bra argument som framförs. Dessa diskussioner kan i så fall vara av intresse för infrastrukturminister Åsa Torstensson som kommer att närvara tillsammans med tjänstemän från Regeringskansliet.

Alla som vill vara med och tala anmodas anmäla intresse till mig via det här formuläret. Jag vill veta namn och eventuell organisation som ni företräder. Jag vill också veta ungefärligt vad ni tänker prata om. Därefter kommer jag sätta samman ett program för seminariet. Om det visar sig att det finns 30 personer som alla vill prata om en sak, kan det bli så att jag ger dessa 30 personer i uppdrag att själva samordna sig under en punkt.

Ni som bara vill vara med och lyssna måste också anmäla er. Eftersom jag inte ännu vet vilken lokal vi kommer att vara i, vet jag inte heller hur många som får plats. Därför är (tidig) anmälan viktig. Vi kommer dock att hålla till i Stockholm och jag hoppas att vi kan webb-sända evenemanget.

UPPDATERING
Tiden är bestämd till kl 14-17 och vi kommer att hålla till i Rosenbad. Vi kommer också ha en förhållandevis stor lokal så sannolikt kommer alla som vill komma få plats.

UPPDATERING 2
”Bengt”, du får gärna höra av dig igen med uppgift om ditt efternamn och epostadress.

UPPDATERING 3 ver 2
Programmet är nu klart och ser ut så här:

14.00 Välkomsthälsning,
Åsa Torstensson, infrastrukturminister

14.05 Vad diskuteras, vad är problemen?
Patrik Fältström, Cisco

14.25 Hur ser PTS uppdrag och arbete ut?
Mattias Viklund, enhetschef  på Marknadsanalys, PTS

14.40 Vad säger konkurrensrätten och Konkurrensverket?
Staffan Martinsson, Konkurrensverket

14.55 Paus

15.10 Förutsätter Internet nätneutralitet…
Karin Ajaxon och Isobel Hadley-Kamptz, Juliagruppen och Anders Holmström, We Rebuild.EU

15.30 … eller hotas framtidens Internet av nätneutralitet?
Johnny Munkhammar, Forskningschef, European Enterprise Institute

15.50 Vad diskuteras bland operatörerna?
Claes-Göran Sundelius, TeliaSonera
Carl-Johan Rydén, Industrigruppen för konkurrens i Bredband
Jan Fahlén, Banverket ICT
Christer Lannerstam, Svenska stadsnätsföreningen
Lars Püss, Hitnet

16.15 Paneldiskussion med frågor från publiken

17.00 Slut

Det finns fortfarande platser kvar och det är bara att anmäla sig. Var vänlig notera att anmälan är obligatorisk. Lokalen är Rosenbads konferenscenter med ingång från Drottninggatan 1. Evenemanget kommer också att Webb-sändas. Detaljer om hur man kan ta del av detta kommer att publiceras dels här, men också på regeringens webb-sida.

UPPDATERING 4
Stefan Görling kommer att vara samtalsledare för seminariet.

UPPDATERING 5
Det är nu klart att Konkurrensverkets representant blir Staffan Martinsson.

UPPDATERING 6
Seminariet sänds på nätet på följande adress:
http://www.regeringen.se/sb/d/12260/a/134302

UPPDATERING 7
Dokumentation från seminariet finns här.

RSS Senaste nytt från regeringen

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.