You are currently browsing the tag archive for the ‘sahlin’ tag.

Som Karl-Erik Tallmo uppmärksammade för några dagar sedan sa Mona Sahlin i sitt öppningsanförande vid Socialdemokraternas kongress den 28 oktober 2009:

Vi ger aldrig Sverigedemokraterna inflytande – aldrig någonsin, aldrig någonstans, aldrig någon gång! Och det gäller också passivt inflytande

Nu är det precis detta som Mona Sahlin gör, ger Sverigedemokraterna passivt inflytande, när hon nominerar Kent Härstedt som talman.

Nästa gång ni hör Mona Sahlin säga ordet ”aldrig” kan ni följaktligen räkna med ett bäst före-datum på mindre än ett år.

Annons

Peter Santesson-Wilson har uppmärksammat att Mona Sahlin i Ekots lördagsintervju har genomfört en positionsförlyttning. För ett år sedan var det en socialdemokratisk princip att aldrig formera majoriteter tillsammans med Sverigedemokraterna (SD), men nu kan vi istället räkna med gemensamma reservationer från S-Mp-V som SD kan stödja i en slutvotering i riksdagen.

Sahlin sa följande i lördags:

Det är bara statsminister Reinfeldt som kan undvika en situation där Sverigedemokraterna kan sitta mitt emellan.

Detta är fel i sak. Det räcker med att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet väljer att inte lägga gemensamma reservationer för att Sverigedemokraterna inte ska kunna få något avgörande inflytande. Om vart och ett av oppositionspartierna bara röstar för sin respektive reservation kommer aldrig SD kunna få något inflytande i praktiken.

Oppositionspartierna kan fortfarande bedriva oppositionspolitik, som partier i opposition ska göra, men så länge de inte formerar ett gemensamt alternativ kan aldrig SD fälla avgörandet.

Är det då oppositionens uppgift att underlätta för regeringen? Nej, absolut inte. Mona Sahlin har dock sagt att hon ”[a]ldrig […] tänker medverka till att ge [SD] inflytande över svensk politik”.

Karl-Erik Tallmo har också skrivit på samma tema och uppmärksammar dessutom Mona Sahlins anförande på Jobbkongressen 28 oktober 2009 där hon bl.a. sa:

Vi ger aldrig Sverigedemokraterna inflytande – aldrig någonsin, aldrig någonstans, aldrig någon gång! Och det gäller också passivt inflytande

Så fort S, Mp och V lägger en gemensam reservation i riksdagen kommer således SD kunna bilda majoritet mot regeringen, och då få ”inflytande över svensk politik”.

Således Sahlin, du kan inte både

1. Göra det möjligt för Sverigedemokraterna att fälla regeringens propositioner

och

2. Aldrig medverka till att ge Sverigedemokraterna inflytande över svensk politik.

 Du måste faktiskt välja.

Mona Sahlin (s) ska tydligen toppa Socialdemokraternas riksdagslista i Stockholms stad i valet 2010, vilket ses som någon form av räddning enligt vissa bloggare.

Frågan är hur Stockholms väljare kommer att ta emot budskapet att

De rika storstäderna ska bidra mer med pengar till de regioner där det inte finns lika mycket intäkter. Stödet ska inte fördelas lika utan där behovet är störst, ska man få mest.

Det kommunala utjämningsystemet ska alltså förändras så att kommunerna framförallt i Stockholmsregionen ska omfördela ännu mer av sina skatteintäkter till andra delar av landet. Dessutom vill Sahlin uppmuntra kommuner till att slösa. Ju mer behov man har, desto mer i intäkter från skatteutjämningssystemet ska man få.

Det ska bli kul att se hur väljarna i Stockholm reagerar inför detta budskap. Det är en väldigt djärv strategi, om inget annat.

Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin och ekonomiska talesman Thomas Östros skriver på DN Debatt idag att det behövs 5 miljarder kronor i skattehöjningar för att ta Sverige ur krisen, bland annat för att sänka ungdomsarbetslösheten.

Vi befinner oss mitt i en internationell ekonomisk kris av oerhörda proportioner. Att tro att fem miljarder kronor kommer att göra skillnad, är en smula naivt. Den hälsosamma ekonomisten påpekade i december förra året att kronförsvagning, lägre räntor och automatiska stabilisatorer motsvarar ett krispaket på över 420 miljarder kronor. Thomas Östros som är fil. lic. i nationalekonomi tror alltså att höjda skatter på 5 miljarder kronor kommer att ta Sverige ur krisen. Jag vet inte vad Östros lärde sig på Uppsala universitet, men jag kan nog konstatera att jag gjorde ett klokt val att istället läsa nationalekonomi vid Lunds universitet.

Men om vi nu ponerar att 5 miljarder kronor faktiskt gör skillnad, som den socialdemokratiska duon hävdar.  Varför vill ni då chockhöja arbetsgivaravgifterna för ungdomar med 5,6 miljarder kronor om året*? Vad tror ni att det får för effekt på ungdomsarbetslösheten?

*=Källa: Den socialdemokratiska skuggbudgeten som är lagd i riksdagen (2008/09:Fi270).

Nyamko Sabuni är med rätta lite irriterad över att Mona Sahlin har kritiserat den borgerliga regeringen för att Sverige har tappat i Gender Gap Index. Irritationen bygger på att Sahlin själv satt i socialdemokratiska regeringar under den granskade perioden 1998–2006. I Mona Sahlins pressmeddelande kan man läsa:

Vi kommer att föra en hård opposition mot den moderatledda regeringens ojämställda politik. Effekterna av två år med regeringen Reinfeldt syns redan. Vi har under den moderatledda regeringen trillat ner till tredjeplatsen på World Economic Forums lista gällande Gender Gap Index 2008. Tidigare år har Sverige alltid legat på första plats

Detta är så klart en praktblunder. Men det borde inte behövt ske. Om man läser lite längre ner i samma pressmeddelande från Socialdemokraterna kan man läsa:

– Den nuvarande regeringen har inget grepp om vad jämställdhet är. Man har ingen idé om hur man ska förändra de strukturer som ligger till grund för ojämställdheten. World Economic Forum lista gällande Gender Gap Index från 2006 visar på en utveckling som regeringen borde ta på större allvar.

Ursäkta, men borde inte någon klocka ha ringt här? Någon på Sveavägen 68 har alltså skrivit ett pressmeddelande där det klart framgår att indexet är från 2006 utan att reflektera över att det råkar vara samma år som Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val sedan 1920-talet och att man samtidigt förlorade regeringsmakten? Och gissningsvis läser i alla fall Sahlin de pressmeddelanden som hon lånar ut sitt namn till, och hon reagerar inte heller över årtalet!

Hallå? Någon hemma…?

RSS Senaste nytt från regeringen

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.