You are currently browsing the tag archive for the ‘wetterstrand’ tag.

Igår debatterades statsbudgeten för Utgiftsområde 19 i budgeten. Den ansvarige ministern Anna-Karin Hatt satt fast i Storbritannien pga snökaoset och kunde inte närvara. Detta fick den socialdemokratiska riksdagsledamoten Krister Örnfjäder att säga följande, anförande 95 :

I dag har den nya ministern, Anna-Karin Hatt, möjlighet att vara med i den här diskussionen. Hon har i andra sammanhang uttryckt hur viktigt det här området är, men hon dyker inte upp. Statsministern och utrikesministern har påpekat att det beslut vi fattade kommer att få stora konsekvenser. Jag kommer härmed att ge dem ett besparingsförslag. Börja med att ta bort den här ministern och de personer som arbetar runt henne. Är det så att hon inte tänker engagera sig i de här frågorna lär inte den delen av departementet behövas.
Jag tycker att det var en väldigt dålig start, tyvärr

Örnfjäder menar att regionministern kan plockas bort eftersom hon inte kunde närvara under budgetdebatten. Då infaller sig frågan, hur många gånger närvarade den socialdemokratiska ministern under socialdemokraternas senaste regeringsinnehav, under samma debatt?

Protokollen finns här, 2002, 2003, 2004 och 2005. Inte en enda gång närvarade den socialdemokratiska ministern under dessa debatter.
Maria Wetterstrand ska ha en eloge för att tydligen ha markerat mot Örnfjäders barnsligheter, anförande 96:

Herr talman! Jag vill börja med att säga till representanter för regeringspartierna att jag visserligen gärna hade sett att ministern hade varit här men att jag inte önskar att ni från min sida framför någon hälsning att antingen kommer hon hit eller också kan hon lämna sin post. Jag tror att hon är en fullt vuxen och kapabel människa att själv avgöra var hon gör bäst nytta.

Annons

RSS Senaste nytt från regeringen

  • Ett fel har uppstått; flödet är troligen nere. Försök på nytt senare.