Här kunde du följa vardagslivet på ett departement. Oftast handlade det om Näringsdepartementet. Det var nämligen där, i näringsminister Maud Olofssons och infrastrukturminister Åsa Torstenssons staber, som vi jobbar och jobbade. 

Tanken med  bloggen var att kunna ge en bild av hur det är att arbeta i maktens korridorer. Här skrev vi om vår vardag – om resor vi gjorde, möten vi gick på, tidningar vi läste, webbsidor vi besökte och om samtal vi hade med kollegor och väljare.

Idag är Departementet vilande.

På Departementet skrev:

  • Catharina Håkansson Boman , Stabschef  
  • Catrin Mattsson, Politiskt sakkunnig
  • Elisabeth Thand Ringqvist, Politiskt sakkunnig
  • Frank Nilsson, Pressekreterare
  • Henrik Hansson (aka globaljuggler), Politiskt sakkunnig
  • Håkan Lind, Presschef
  • Lisa Wärn, Pressekreterare

De inlägg som respektive personer gjorde var personliga.

Signaturbild  
Elisabeth, Anders, Håkan, Lisa och Linda i möte på Elisabeths rum  

Elisabeth, Lisa, Anders, Lena (presschef under hösten 07 då Håkan var föräldraledig) samt Frank på årsdagen av valvinsten den 18 september 2006.

Annons