Flera av oss här på derpartementet har i dagarna blivit intervjuade om samspelet mellan politiker och journalister. Allt för forskningsprojektet Political Communication Cultures in Western Europe. Enligt den förfrågan som vi fick häromveckan så intervjuar man riksdagsledamöter, ministrar i regeringen, ledamöter i partistyrelserna, presstalespersoner, politiska journalister och övriga specialister inom opinionsbildning.

Även om en reflektion är att man ganska lättvindligt svarar på hyfsat komplexa frågor under den ca 20 minuter långa intervjun ska det bli intressant att ta del av resultatet så småningom. Det är nog inte en allt för djärv gissning att resultatet kan skilja sig åt en del beroende på vilken roll man har.

Annonser